Diář s daty o sněžení a sněhové pokrývce


Stránka obsahuje denní záznamy o sněžení a sněhové pokrývce, které jsou obsahem Weather Diary v programu Cumulus. Zobrazená data jsou za dobu od 10.1.2015 do současnosti. Data jsou nahrávána vždy po ukončení meteorologického dne. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce "Počasí nyní". Další vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou. Tabulka je poměrně dlouhá, proto pro přechod na poslední údaje použijte odkaz na konec tabulky.

Datum Sněžení Sněhová pokrývka Výška [cm]
20150117 Ne Ano 8
20150118 Ne Ano 10
20150119 Ne Ano 9
20150120 Ne Ano 8
20150121 Ne Ano 7
20150122 Ne Ano 5
20150123 Ano Ne 0
20150124 Ano Ne 0
20150125 Ne Ano 2
20150126 Ne Ano 2
20150127 Ano Ano 5
20150128 Ne Ano 14
20150129 Ne Ano 18
20150130 Ne Ano 17
20150130 Ne Ano 17
20150131 Ne Ano 20
20150201 Ne Ano 23
20150202 Ne Ano 23
20150203 Ne Ano 25
20150204 Ne Ano 25
20150205 Ne Ano 25
20150206 Ne Ano 20
20150207 Ne Ano 20
20150208 Ano Ano 22
20150209 Ano Ano 27
20150210 Ne Ano 25
20150211 Ne Ano 25
20150212 Ne Ano 25
20150213 Ne Ano 23
20150214 Ne Ano 20
20150215 Ne Ano 20
20150216 Ne Ano 20
20150217 Ne Ano 20
20150218 Ne Ano 17
20150219 Ne Ano 17
20150220 Ne Ano 15
20150221 Ne Ano 15
20150222 Ne Ano 15
20150223 Ne Ano 12
20150224 Ne Ano 12
20150225 Ne Ano 10
20150226 Ne Ano 9
20150227 Ne Ano 8
20150228 Ne Ano 6
20150301 Ne Ano 3
20150302 Ne Ano 0
20150303 Ne Ano 3
20150304 Ne Ano 3
20150305 Ano Ano 2
20150306 Ne Ano 2
20150307 Ne Ano 0
20150308 Ne Ano 0
20150309 Ne Ano 0
20150310 Ne Ano 0
20150311 Ano Ano 1
20150312 Ne Ano 0
20150313 Ano Ano 1
20150314 Ano Ano 1
20150316 Ne Ano 0
20150331 Ano Ano 3
20150401 Ne Ano 5
20150402 Ano Ano 15
20150403 Ano Ano 22
20150404 Ne Ano 12
20150405 Ne Ano 5
20150406 Ne Ano 3
20150407 Ne Ano 0
20150407 Ne Ano 0
20150407 Ne Ano 3
20150408 Ne Ano 0
20151121 Ne Ano 1
20151122 Ne Ano 2
20151123 Ne Ano 3
20151124 Ne Ano 4
20151125 Ne Ano 4
20151126 Ano Ano 4
20151127 Ne Ano 4
20151128 Ne Ano 4
20151129 Ne Ano 4
20160104 Ano Ne 1
20160105 Ne Ano 5
20160106 Ne Ano 6
20160107 Ne Ano 6
20160108 Ne Ano 6
20160109 Ne Ano 6
20160109 Ne Ano 6
20160110 Ne Ano 5
20160110 Ne Ano 5
20160111 Ne Ano 4
20160112 Ne Ano 3
20160113 Ne Ano 3
20160114 Ano Ano 10
20160116 Ano Ano 13
20160117 Ne Ano 14
20160118 Ne Ano 14
20160119 Ano Ano 15
20160120 Ne Ano 15
20160121 Ano Ano 19
20160122 Ne Ano 20
20160123 Ne Ano 19
20160124 Ne Ano 24
20160125 Ne Ano 21
20160126 Ne Ano 0
20160127 Ne Ano 0
20160131 Ne Ano 1
20160201 Ne Ano 2
20160204 Ne Ano 2
20160205 Ne Ano 7
20160206 Ne Ano 5
20160207 Ne Ano 3
20160210 Ano Ano 1
20160211 Ne Ano 5
20160212 Ne Ano 4
20160213 Ne Ano 2
20160216 Ano Ano 1
20160217 Ano Ano 1
20160219 Ano Ano 6
20160220 Ne Ano 6
20160221 Ne Ano 8
20160224 Ano Ano 2
20160225 Ne Ano 5
20160226 Ne Ano 6
20160227 Ne Ano 5
20160228 Ne Ano 4
20160301 Ano Ano 4
20160302 Ne Ano 5
20160303 Ne Ano 9
20160304 Ne Ano 15
20160305 Ne Ano 10
20160306 Ne Ano 5
20160307 Ano Ano 3
20160308 Ano Ano 22
20160309 Ne Ano 37
20160310 Ne Ano 27
20160311 Ne Ano 15
20160312 Ano Ano 12
20160313 Ne Ano 10
20160314 Ne Ano 9
20160315 Ne Ano 12
20160316 Ano Ano 15
20160317 Ne Ano 10
20160318 Ne Ano 7
20160319 Ne Ano 3
20160320 Ne Ano 0
20160321 Ne Ano 0
20160322 Ano Ano 1
20160324 Ne Ano 1
20160424 Ne Ano 1
20160427 Ano Ano 1
20161005 Ano Ano 1
20161110 Ano Ano 1
20161112 Ne Ano 2
20161113 Ne Ano 2
20161114 Ne Ano 2
20161115 Ne Ano 2
20161116 Ne Ano 2
20161117 Ne Ano 1
20161118 Ne Ano 1
20161129 Ne Ano 4
20161130 Ne Ano 4
20161201 Ano Ano 10
20161202 Ne Ano 20
20161203 Ne Ano 20
20161204 Ne Ano 18
20161205 Ne Ano 18
20161206 Ne Ano 18
20161207 Ne Ano 18
20161208 Ne Ano 15
20161209 Ne Ano 13
20161210 Ne Ano 5
20161212 Ano Ano 1
20161213 Ne Ano 0
20161214 Ne Ano 0
20161219 Ne Ano 5
20161220 Ne Ano 5
20161221 Ne Ano 5
20161222 Ne Ano 5
20161223 Ne Ano 5
20161224 Ne Ano 5
20161225 Ano Ano 6
20161227 Ano Ano 1
20161228 Ne Ano 5
20161229 Ne Ano 5
20161230 Ne Ano 5
20161231 Ne Ano 4
20170101 Ne Ano 4
20170102 Ne Ano 3
20170103 Ano Ano 7
20170104 Ano Ano 20
20170105 Ano Ano 35
20170106 Ano Ano 36
20170107 Ne Ano 36
20170108 Ne Ano 37
20170109 Ne Ano 37
20170110 Ne Ano 36
20170111 Ne Ano 36
20170112 Ne Ano 41
20170114 Ne Ano 41
20170115 Ne Ano 45
20170116 Ne Ano 45
20170117 Ne Ano 45
20170118 Ne Ano 45
20170119 Ne Ano 45
20170120 Ne Ano 43
20170121 Ne Ano 41
20170122 Ne Ano 40
20170123 Ne Ano 40
20170124 Ne Ano 40
20170125 Ne Ano 40
20170126 Ne Ano 38
20170127 Ne Ano 38
20170128 Ne Ano 38
20170129 Ne Ano 38
20170130 Ne Ano 38
20170131 Ano Ano 40
20170201 Ne Ano 41
20170202 Ne Ano 41
20170203 Ne Ano 40
20170204 Ne Ano 36
20170205 Ne Ano 32
20170206 Ne Ano 30
20170207 Ne Ano 30
20170208 Ne Ano 30
20170209 Ne Ano 30
20170211 Ne Ano 30
20170212 Ne Ano 30
20170213 Ne Ano 29
20170214 Ne Ano 36
20170215 Ne Ano 25
20170216 Ne Ano 25
20170217 Ne Ano 22
20170218 Ano Ano 25
20170219 Ne Ano 20
20170220 Ano Ano 20
20170221 Ne Ano 15
20170222 Ne Ano 14
20170216 Ne Ano 25
20170217 Ne Ano 22
20170218 Ano Ano 25
20170219 Ne Ano 20
20170220 Ano Ano 20
20170221 Ne Ano 15
20170222 Ne Ano 14
20170223 Ne Ano 5
20170224 Ne Ano 0
20170302 Ne Ano 1
20170309 Ne Ano 4
20170310 Ne Ano 0
20170318 Ano Ano 4
20170418 Ne Ano 0
20170419 Ne Ano 1
20170423 Ano Ano 1
20170424 Ne Ano 1
20170427 Ano Ano 1
20170428 Ne Ano 3
20170429 Ne Ano 2
20171113 Ne Ano 3
20171114 Ne Ano 2
20171115 Ne Ano 1
20171119 Ano Ano 3
20171120 Ano Ano 8
20171121 Ano Ano 15
20171122 Ne Ano 0
20171127 Ano Ano 1
20171128 Ne Ano 1
20171129 Ne Ano 4
20171130 Ano Ano 5
20171201 Ne Ano 10
20171202 Ne Ano 9
20171203 Ne Ano 8
20171204 Ano Ano 10
20171205 Ano Ano 15
20171206 Ne Ano 10
20171207 Ne Ano 10
20171208 Ano Ano 9
20171209 Ne Ano 8
20171210 Ne Ano 8
20171211 Ne Ano 10
20171212 Ne Ano 0
20171213 Ne Ano 0
20171214 Ne Ano 1
20171215 Ne Ano 3
20171216 Ne Ano 3
20171217 Ne Ano 3
20171218 Ne Ano 4
20171219 Ne Ano 4
20171220 Ne Ano 4
20171221 Ano Ano 5
20171222 Ne Ano 8
20171223 Ne Ano 4
20171229 Ne Ano 2
20171230 Ne Ano 3
20180103 Ano Ano 2
20180104 Ne Ano 6
20180105 Ne Ano 5
20180111 Ne Ano 12
20180112 Ne Ano 7
20180113 Ne Ano 3
20180114 Ne Ano 3
20180115 Ne Ano 3
20180116 Ano Ano 5
20180117 Ne Ano 15
20180118 Ne Ano 22
20180119 Ne Ano 25
20180120 Ne Ano 26
20180121 Ne Ano 26
20180122 Ne Ano 25
20180123 Ne Ano 25
20180124 Ne Ano 20
20180125 Ne Ano 18
20180126 Ne Ano 18
20180127 Ne Ano 18
20180128 Ne Ano 18
20180129 Ne Ano 10
20180130 Ne Ano 3
20180131 Ne Ano 2
20180201 Ano Ano 2
20180202 Ne Ano 10
20180203 Ne Ano 8
20180204 Ne Ano 9
20180205 Ne Ano 8
20180206 Ne Ano 8
20180207 Ne Ano 8
20180208 Ne Ano 15
20180209 Ne Ano 15
20180210 Ne Ano 15
20180211 Ne Ano 15
20180212 Ne Ano 15
20180213 Ne Ano 13
20180214 Ne Ano 13
20180215 Ne Ano 13
20180216 Ano Ano 17
20180217 Ne Ano 18
20180218 Ne Ano 22
20180219 Ne Ano 22
20180220 Ne Ano 22
20180221 Ne Ano 21
20180222 Ne Ano 21
20180223 Ne Ano 20
20180224 Ne Ano 20
20180225 Ne Ano 20
20180226 Ne Ano 20
20180227 Ne Ano 20
20180228 Ne Ano 20
20180301 Ne Ano 20
20180302 Ano Ano 20
20180303 Ne Ano 20
20180304 Ne Ano 20
20180305 Ne Ano 20
20180306 Ano Ano 22
20180307 Ne Ano 24
20180308 Ne Ano 22
20180309 Ne Ano 19
20180310 Ne Ano 16
20180311 Ne Ano 5
20180320 Ne Ano 1
20180321 Ne Ano 1
20181120 Ne Ano 1
20181121 Ne Ano 2
20181122 Ne Ano 2
20181201 Ano Ano 1
20181201 Ano Ano 1
20181202 Ne Ano 2
20181210 Ano Ano 1
20181211 Ano Ano 8
20181213 Ne Ano 28
20181214 Ne Ano 25
20181215 Ne Ano 23
20181217 Ne Ano 21
20181218 Ne Ano 21
20181219 Ne Ano 18
20181220 Ne Ano 18
20181221 Ne Ano 18
20181221 Ne Ano 18
20181221 Ne Ano 18
20181221 Ne Ano 18
20181222 Ne Ano 17
20181223 Ne Ano 5
20181224 Ano Ano 10
20181225 Ne Ano 12
20181226 Ne Ano 15
20181227 Ne Ano 13
20181228 Ne Ano 5
20181229 Ne Ano 3
20181230 Ano Ano 8
20181231 Ne Ano 15
20190101 Ne Ano 10
20190102 Ne Ano 7
20190103 Ano Ano 15
20190104 Ne Ano 20
20190105 Ano Ano 30
20190106 Ne Ano 35
20190107 Ne Ano 35
20190108 Ano Ano 40
20190109 Ano Ano 65
20190110 Ano Ano 70
20190111 Ne Ano 70
20190112 Ne Ano 70
20190113 Ano Ano 75
20190114 Ne Ano 77
20190115 Ne Ano 75
20190116 Ne Ano 77
20190117 Ne Ano 70
20190118 Ne Ano 68
20190119 Ne Ano 68
20190120 Ne Ano 68
20190121 Ne Ano 67
20190122 Ne Ano 66
20190123 Ne Ano 66
20190123 Ne Ano 66
20190124 Ne Ano 65
20190125 Ne Ano 65
20190126 Ano Ano 66
20190127 Ne Ano 70
20190128 Ano Ano 72
20190129 Ne Ano 72
20190130 Ne Ano 72
20190131 Ne Ano 72
20190201 Ne Ano 70
20190202 Ne Ano 60
20190203 Ne Ano 50
20190204 Ano Ano 58
20190205 Ne Ano 55
20190206 Ne Ano 55
20190207 Ne Ano 55
20190208 Ne Ano 55
20190209 Ne Ano 53
20190210 Ne Ano 50
20190211 Ano Ano 50
20190212 Ano Ano 55
20190213 Ne Ano 58
20190214 Ne Ano 50
20190215 Ne Ano 45
20190216 Ne Ano 43
20190217 Ne Ano 41
20190218 Ne Ano 40

Vysvětlivky:
Datum je uvedeno ve formátu rrrrmmdd.
Dny, kdy nesněží nebo souvislá sněhová pokrývka neleží, nejsou zobrazovány.

Poslední aktualizace: 19.2.2019 10:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)